Κυριακή

Λουκέτο» σε 213 εφορίες σε όλη τη χώρα

Στρεβλώσεις στη διάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προκύπτουν από τη σκιαγράφηση του υπουργείου Οικονομικών, αφού πολλές περιπτώσεις σύστασης ΔΟΥ της περιφέρειας έγιναν χωρίς συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό.
Με τα νέα δεδομένα το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών -που τίθεται σε εφαρμογή των προσεχή Ιούλιο- προβλέπει την κατάργηση 213 εφοριών που λειτουργούν σε… διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό να παραμείνουν μόνον 75 εφορίες σε όλη τη χώρα.
Σε κάθε νόμο της χώρας εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μία εφορία, και οι υπόλοιπες θα καταργηθούν.
Το προσωπικό θα μετακομίσει στη μεγαλύτερη πόλη του νομού όπου και θα δημιουργηθεί η νέα μεγάλη εφορία. Σύμφωνα με το πόρισμα θα παραμείνουν 20 εφορίες στον νομό Αττικής, 6 στη Θεσσαλονίκη και 49 στην υπόλοιπη χώρα.
Όπως τονίζεται, στις 75 εφορίες δεν θα διενεργούνται συναλλαγές με τους φορολογούμενους, δεν θα υποβάλλονται πλέον δηλώσεις, ούτε θα εκδίδονται βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
Όλ’ αυτά καθώς και η υποβολή δηλώσεων και η έκδοση πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά είτε μέσω του ΤΑΧΙSNET είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, που υπάρχουν ήδη στους Δήμους, ενώ οι πληρωμές φόρων θα γίνονται αποκλειστικά μέσω των τραπεζών.
Τέλος, οι αλλαγές θα συνοδευτούν και από το νέο TAXIS, η ανάπτυξη του οποίου έχει δρομολογηθεί από το 2005. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2012 η ΓΓΠΣ θα έχει προμηθευτεί ένα ισχυρό κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. Πάντως μέχρι σήμερα έχουν αποτύχει δύο διαγωνιστικές διαδικασίες και η τρίτη βρίσκεται στη φάση έκδοσης απόφασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου