Σάββατο

ΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΟΨΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Πολύ ενδιαφέρον το παρακάτω άρθρο από το "Οδηγός επιβίωσης για το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε" για όσους ενδιαφέρονται να αποθηκεύσουν τρόφιμα για το διάστημα 1 έτους.
Όλοι ετοιμάζονται για την κρίση που έρχεται και δεν μιλάω για την οικονομική κρίση που έχει "χτυπήσει" την χώρα μας, αλλά για την παγκόσμια διατροφική κρίση που είναι στα πρόθυρα να ξεσπάσει.

Τί πρέπει νά αποθηκεύσετε στό κελλάρι σας;

Τό κελλάρι σας θά πρέπει νά αποτελείται άπό τρεις βασικές κατηγορίες τροφίμων: ξηρά τροφή, κονσερβαρισμένη τροφή, καί βοηθητικά τρόφιμα.

Γιά τά τρόφιμα σέ κονσέρβεςς, νά ακολουθείτε μονίμως τόν κανόνα Ότι Μπαίνει Πρώτο Βγαίνει Πρώτο, ώστε νά τά ανανεώνετε. Πάντα νά τοποθετείτε τις νεώτερες κονσέρβες στό πίσω μέρος τοϋ ραφιού, καί νά μετακινείτε τίς παλιότερες μπροστά. Νά τρώτε τά παλιότερα τρόφιμα πρώτα.

Είναι καλή ιδέα νά βάζετε ημερομηνία σέ κάθε αποθηκευμένο τρόφιμο. Έγώ χρησιμοποιώ έναν μαρκαδόρο μέ μύτη μέσου πάχους. 'Άν έχετε πολλές κονσέρβες νά σημαδέψετε, χρησιμοποιείτε μία σφραγίδα χρονολόγησης. Γιά νά είστε πάντα ενήμεροι, νά χρησιμοποιείτε ένα ημερολόγιο πολλαπλών ετών.

Πέρα άπό τά αντικείμενα πού αναφέρονται στό κεφά­λαιο 2, νά μερικά ακόμα πράγματα πού θά χρειαστείτε στό κελλάρι σας:


• Καπάκια κονσερβοποίησης καί δαχτυλίδια σύσφιξης. Αγοράστε πολλά επιπλέον γιά νά τά χρησιμοποιήσε­τε ώς ανταλλάξιμο είδος.

• Αλάτι. Αποθηκεύστε το σε μεγάλες ποσότητες, ειδικά αν τό καταφύγιο σας βρίσκεται περισσότερο από πε­νήντα χιλιόμετρα μακριά από τίς ακτές.

• Θειάφι γιά νά αποξηραίνετε φρούτα
• Ξύδι. Αγοράστε ένα - δύο κιβώτια μέ δίλιτρες μπουκάλες.
• Καρυκεύματα
• Μαγειρική σόδα
• Μαγιά
• Σακκούλες αποθήκευσης τροφίμων (γιά ψυγείο καί αεροστεγείς).
• Αλουμινόχαρτο. Νά αγοράσετε πολλά ρολλά. Έχει 101 χρήσεις, καί μία από αυτές είναι οί πρόχειροι ηλιακοί φούρνοι.
• Μεγάλες σακκούλες γιά αποθήκευση κυνηγιού.

Τά Δέκα Βασικά

01) Αλάτι: Πρέπει νά αποθηκεύσετε πολύ αλάτι, τόσο γιά τήν γεύση όσο καί γιά τήν συντήρηση των τροφίμων, αλλά καί ώς έναν πρακτικό τρόπο γιά νά ελκύετε άγρια ζώα στό κυνήγι. Σέ πολλές περιοχές, οί εκτάσεις μέ φυσικό αλάτι είναι απαγορευμένες στους κυνηγούς, άφού τό κυνήγι εκεί είναι υπερβολικά εύκολο καί δεν θεωρείται άθλημα. Αυτό θά πρέπει νά σάς λέει κάτι. Σας συστήνω λοιπόν νά αποθηκεύσετε πολλαπλάσια ποσότητα αλατιού άπό αυτήν πού φαντάζεστε πώς μπορείτε νά χρειαστείτε. Έκτος καί αν ζείτε κοντά σέ αλυκή ή άλλο τόπο μέ φυσικό αλάτι, δεν μπορώ νά σάς περιγράψω πόσο μεγάλη σημασία έχει ή αποθήκευση αλατιού. Τό αλάτι είναι φτηνό καί άφθονο τώρα, αλλά σέ περίπτωση κρίσης, θά είναι ένα σπάνιο καί πολύτιμο αγαθό στις περισσότερες περιοχές μακριά άπό τήν θάλασσα. Επίσης, τό αλάτι έχει μία σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Κάντε μία έρευνα πάνω στά αποθέματα φυσικού αλατιού πού υπάρχουν στήν περιοχή όπου σκοπεύετε νά κάνετε τό καταφύγιο σας. Αυτή μπορεΐ νά αποδειχθεί μία ιδιαίτερα πολύτιμη γνώση σέ πε­ρίπτωση κρίσης.

Αποθηκεύστε περίπου πέντε κιλά αλάτι γιά κάθε μέλος της οικογένεια σας. Μπορεί νά σας φαίνετε πολύ, άλλά πε­ριλαμβάνει καί επιπλέον γιά νά προσελκύσετε άγρια ζώα στόκυνήγι. Όσο θά χρησιμοποιήσετε στό μαγείρεμα καί στό τραπέζι πρέπει νά είναι ιωδιούχο.

02) Ρύζι: Προτιμώ τό καστανό ρύζι γιά τά διατροφικά του πλεονεκτήματα, έστω καί άν ό χρόνος συντήρη­σης του είναι μικρότερος άπό εκείνον τού λευκού. Τό συνδυασμένο βάρος θά πρέπει νά είναι περίπου δε­καπέντε κιλά άνά ενήλικο άτομο άνά έτος. Ό χρόνος πού μπορεί νά διατηρηθεί είναι περίπου οκτώ έτη.

03) Σιτάρι (ή άλλα δημητριακά): Ή αποθήκευση δημη­τριακών είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της οικογενειακής προετοιμασίας. Τά σιτηρά μπορεί σύντομα νά μήν είναι τόσο φτηνά ή άφθονα, γιά αυτό αποθηκεύστε. Αγοράστε 100 κιλά άνά ενήλικα άνά έτος. (Ένα μέρος άπό αυτά μπορεί νά είναι μέ τήν μορφή ζυμαρικών). Μπορούν νά διατηρηθούν μέχρι καί τριάντα ή καί πα­ραπάνω χρόνια. Συστήνω επίσης τήν αγορά επιπλέον κιλών γιά ανταλλαγές καί αγαθοεργίες.

Δέν σας συστήνω νά αποθηκεύσετε αλεύρι, άφοϋ αυτό διατηρείται μόνο γιά δύο ή τρία χρόνια. Τό σιτάρι πού δέν έχει υποστεί επεξεργασία διατηρεί τό 80% της θρεπτικής του αξίας γιά τριάντα καί πλέον χρόνια. Αγοράστε λοιπόν μή επεξεργασμένο σιτάρι καί έναν χειρόμυλο γιά νά τό αλέθετε.

Μή παραβλέψετε τήν εύκολότερη μέθοδο προετοιμα­σίας: τούς μουλιασμένους σπόρους. 'Άν μουλιάσετε σέ νερό γιά εικοσιτέσσερις έως τριάντα έξι ώρες τό σιτάρι, αυτό φουσκώνει καί μαλακώνει, ένώ στην συνέχεια, αν τό ζεστά­νετε, φτιάχνετε μέ αυτό ένα θρεπτικό πρωινό.

04) Καλαμπόκι: Τά ολόκληρα καλαμπόκια διατηρούνται πολύ περισσότερο άπό τά σπυριά τού καλαμποκιού ή τό καλαμποκάλευρο. γι' αυτό νά αποθηκεύετε ολόκληρα καλαμπόκια καί νά αλέθετε μόνοι σας όσα χρειάζεστε. Υπολογίστε 25 κιλά ανά ενήλικα τόν χρόνο. Ό χρόνος αποθήκευσης τού ολόκληρου καλαμποκιού είναι οκτώ έως δώδεκα χρόνια, άλλά τό σπασμένο ή αλεσμένο καλαμπόκι διατηρείται μόνο δεκαοκτώ μέ τριάντα έξι μήνες.

05) Βρώμη: Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά ανά ενήλικα, ανά έτος. Ό χρόνος αποθήκευσης της βρώμης είναι τρία μέ έπτά χρόνια, ανάλογα μέ τήν ποικιλία καί τήν μέθοδο συσκευασίας.

06) Λίπη καί έλαια: Σάς συστήνω νά αποθηκεύετε κυ­ρίως ελαιόλαδο (παγωμένο, σέ πλαστικά μπουκάλια), μαγιονέζα, βούτυρο σέ σφραγισμένα δοχεία, καί φυστικοβούτυρο. Τό συνδυασμένο βάρος όλων αυτών πρέπει νά είναι γύρω στά πενήντα κιλά άνά ενήλικα, ανά χρόνο. Τά συσκευασμένα προϊόντα θά πρέπει νά ανανεώνονται συνεχώς, ή διαφορετικά νά δωρίζονται σέ φιλανθρωπικές οργανώσεις άνά δύο χρόνια. Τό παγωμένο λάδι πρέπει επίσης νά ανανεώνεται ή νά δωρίζεται κάθε τέσσερα χρόνια.

07) Γάλα σέ σκόνη: Αγοράστε τήν ποικιλία χωρίς λίπος. Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά άνά ενήλικα, άνά έτος. Γιά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αγοράστε γάλα σέ σκόνη συσκευασμένο μέ άζωτο, άπό έναν πωλητή τροφίμων μακράς διαρκείας. Αυτό τό είδος μπορεί νά κρατήσει γιά πέντε καί πλέον χρόνια.

08) Φρούτα καί Λαχανικά σέ Κονσέρβες: Είναι πιό οικο­νομικό (καί μία καλή εξάσκηση) νά κονσερβοποιείτε τά δικά σας. Εφόσον ανανεώνετε συνεχώς τό απόθεμα σας, πρέπει νά ετοιμάζετε αρκετές ώστε νά καλύ­πτουν τίς ανάγκες του κάθε μέλους της οικογένειας γιά δύο χρόνια. Οι ποσότητες θά ποικίλλουν ανάλογα μέ τό πόσα φρούτα καί λαχανικά καταναλώνετε στό διαιτολόγιο σας.

09) Κρέας σέ Κονσέρβες: Καί πάλι, θά πρέπει νά ανα­νεώνετε τό απόθεμα συνεχώς, και δέν θά πρέπει νά αποθηκεύετε περισσότερο άπό όσο θά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσα σέ δύο χρόνια. Έγώ προτιμώ τά κονσερβαρισμένα χοιρινά της μάρκας DAK.

10) Σάκχαρα: Προτιμώ τό μέλι (έκτος, ασφαλώς, γιά τά βρέφη), άλλά ανάλογα μέ τά γούστα σας μπορεί επίσης νά θέλετε νά δημιουργήσετε ένα απόθεμα μέ ζάχαρη, μελάσσα, σόργον, σιρόπι σφένδαμου, καί διά­φορες μαρμελάδες καί ζελέδες. Τό συνδυασμένο βά­ρος όλων αυτών θά πρέπει νά είναι περίπου είκοσι πέντε κιλά άνά ενήλικα, άνά έτος.

Τό πραγματικό κλειδί της αυτάρκειας είναι νά διαθέτετε όχι μόνο αποθηκευμένα τρόφιμα αλλά καί τήν δυνατότητα καλλιέργειας των δικών σας δημητριακών καί λαχανικών.

'Άν ανησυχείτε γιά τήν διατροφική αξία τών τροφίμων, τότε τίποτα δέν ξεπερνά σε αξία τά φρέσκα καλλιεργημένα τρό­φιμα. Θά πρέπει νά σκεφτείτε πώς ή αποθήκευση σπόρων πού δέν ανήκουν στά υβρίδια έχει ίση, ίσως καί μεγαλύτερη σημασία από τήν αποθήκευση τροφίμων.

Ή καλλιέργεια ενός δικού σας λαχανόκηπου καί ή εκτροφή οικόσιτων ζώων είναι τά σημαντικότερα πράγματα πού θά εξασφαλίσουν τήν διατροφή μας στήν περίπτωση ενός σεναρίου ιδιαίτερα μακρόχρονης κατάρρευσης.

Παρασκευή

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (30-8-2013)

Νεκρός συμβασιούχος υπάλληλος της ΔΕΗ σε εργατικό δυστύχημα στη Μεγαλόπολη


Τη ζωή του έχασε ένας 55χρονος άνδρας σε εργατικό δυστύχημα στο ορυχείο της ΔΕΗ, στο ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης. Το φορτηγό που οδηγούσε ο επαγγελματίας οδηγός ανετράπη από άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο άνδρας, συμβασιούχος υπάλληλος της ΔΕΗ εκτελούσε εργασία στο ορυχείο στο Ψαθί, του λιγνιτικού κέντρου Μεγαλόπολης. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άτυχο 55χρονο, η σορός του οποίου έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Τρίπολης για νεκροψία - νεκροτομή.
Από την ΔΕΗ διενεργείται εσωτερικός έλεγχος και αυτοψία για τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.
Πηγή:  .iefimerida.gr
******************

Τραγικό τροχαίο. Τέσσερεις νεκροί στον δρόμο Τρίπολη Καλαμάτας


Σήμερα (29-8-2013) πρώτες πρωινές ώρες, στο 26,2 χλμ. της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Καλαμάτας, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα που οδηγούσε 55χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και κατακρημνίστηκε σε χαράδρα βάθους σαράντα περίπου μέτρων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, καθώς και τριών ακόμα ημεδαπών που επέβαιναν στο όχημα, ενός 80χρονου και δύο γυναικών, ηλικίας 48 και 68 ετών. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

Πηγή : report24.gr
***************
ΘΕΜΑ ΩΡΩΝ Ο ...ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ (μόνο;)
Θέμα ωρών είναι η κατάθεση επίσημου αιτήματος  από την Ουάσιγκτον προς την Ελληνική κυβέρνηση με το οποίο θα ζητείται να χρησιμοποιηθεί η Σούδα αλλά και άλλες βάσεις της χώρας μας, όπως η Καλαμάτα κλπ, για αεροπορικές επιχειρήσεις κατά της Συρίας και του καθεστώς του Άσαντ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα έχει ήδη προετοιμάσει την Αμερικανική κοινή γνώμη για την επερχόμενη επέμβαση στη Συρία.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, φαίνεται πως και στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσινγκτον, είχαν εξετάσει το θέμα να χρησιμοποιηθούν οι ελληνικές βάσεις στην περίπτωση που κρίνονταν απαραίτητο, λόγω κλιμάκωσης του εμφυλίου που μαίνεται εδώ και καιρό στη Συρία.
Το περιβάλλον που δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι άκρως ανησυχητικό, καθώς έχουν ανάψει πολλές «φωτιές» γύρω μας και κανείς δεν γνωρίζει μέχρι που μπορούν να φτάσουν.
Η Ελλάδα μπορεί να είναι χώρα σταθερότητας αλλά στις επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να εμπλακούν υπερ ή κατά δυνάμεις που έχουν διαφορετικά συμφέροντα και στις συγκρούσεις αυτές κανείς δεν ξέρει τι διαστάσεις θα πάρουν.
Μέχρι στιγμής το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι είναι κάθετα αντίθετο σε οποιαδήποτε επιχείρηση κατά του καθεστώς του Άσαντ. Ωστόσο για άλλη μια φορά, όπως και στη Λιβύη, αναδεικνύεται η σημαντική γεωστρατηγική θέση της χώρας μας.
Επιφυλακτική η Γερμανία για επέμβαση
Επιφυλάξεις για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία εκφράζει ο επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της γερμανικής βουλής Ρ. Πόλεντς μιλώντας στη γερμανική ραδιοφωνία

Είναι γνωστό ότι η Γερμανία δεν ευνοεί «στρατιωτική λύση» στο ζήτημα της Συρίας. Από την άλλη πλευρά, ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία θεωρούν πλέον σίγουρο ότι το καθεστώς Άσαντ είχε επιτεθεί σε αντικυβερνητικούς αντάρτες και αμάχους κάνοντας χρήση χημικών όπλων την περασμένη εβδομάδα, κάτι που, προ μηνών, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε αποκαλέσει «κόκκινη γραμμή» στο ζήτημα της Συρίας. Ποια θα είναι η στάση του Βερολίνου;
Ο Ρούπρεχτ Πόλεντς συνιστά κατ΄αρχήν υπομονή, μέχρι να διασταυρωθούν οι πληροφορίες περί χρήσης χημικών όπλων. «Θεωρώ κατ΄αρχήν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξετάσουν την υπόθεση τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είχε ζητηθεί αμέσως μετά το περιστατικό και αρχικά ο Άσαντ είχε αρνηθεί, επικαλούμενος διάφορα προσχήματα, έλεγε δηλαδή ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιθεωρητών. Προφανώς αναγκάστηκε να υποχωρήσει μετά τις συνεχείς πιέσεις, αλλά η αρχική άρνησή του δημιούργησε την εντύπωση ότι θα είχε κάτι να κρύψει…» λέει ο Γερμανός πολιτικός.
Βατικανό:
Κίνδυνος παγκοσμίου πολέμου αν γίνει επέμβαση στη Συρία
Για την αποφυγή μιας ένοπλης επέμβασης ξένων δυνάμεων στη Συρία… προσεύχεται ο καθολικός επίσκοπος του Χαλεπίου, Αντουάν Αουντο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει τον κίνδυνο «ενός παγκόσμιου πολέμου». Μάλιστα η εφημερίδα του Βατικανού επέκρινε την έλλειψη «σύνεσης» από την πλευρά των Δυτικών που εξετάζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ερωτηθείς από το Radio Vatican για τα σενάρια στρατιωτικής επέμβασης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο επίσκοπος Αουντο σημείωσε: «αν υπάρξει στρατιωτική επέμβαση, αυτό θα σημάνει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μου, έναν παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχει εκ νέου αυτός ο κίνδυνος. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Διάγγελμα ΟΜΠΑΜΑ (Πρ. ΗΠΑ)
-Ο Μπάρακ Ομπάμα, στο διάγγελμά του, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν στη Συρία, αλλά όχι με στρατιωτικές δυνάμεις
- "Εξετάζουμε σχέδιο περιορισμένης δράσης", είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
- "Η χρήση χημικών όπλων απειλεί την εθνική μας ασφάλεια"
- Κατηγορίες για αδυναμία του ΟΗΕ να αναλάβει δράση.

ΣΣ(Blogger): Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ !!!!
Πηγή: ΑΜΕ & άλλα
****************
Επιχείρηση αστυνομικής"σκούπας" σε Μεσσηνία και Αργολίδα
Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 312 άτομα, εκ των οποίων 164 ήταν ημεδαποί και 148 ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε 258 οχήματα.
Επιπλέον, προσήχθησαν συνολικά 179 άτομα, από τα οποία 79 ήταν ημεδαποί και 100 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 19 άτομα.
 
Τα άτομα που συνελήφθησαν, είναι:
  • Μία (1) ημεδαπή στην Αργολίδα, για καταδικαστικά έγγραφα.
  • Τρείς (3) ημεδαποί στην Αργολίδα, γιατί σε βάρος τους εκκρεμούσαν χρέη προς το Δημόσιο, ύψους -142.604,06-, -141.266,12- και -66.011,90- ευρώ αντίστοιχα.
  • Τρείς (3) αλλοδαποί στην Αργολίδα, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.
  • Δύο (2) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για ναρκωτικά.
  • Πέντε (5) ημεδαποί στη Μεσσηνία, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.
  • Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Τέσσερις (4) αλλοδαποί στη Μεσσηνία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.
Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά εβδομήντα τρεις (73) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έντεκα (11) παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού, καθώς και τρεις (3) παραβάσεις για κατάληψη Αιγιαλού, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά τέσσερα (4) δισκία, τα οποία εμπίπτουν στη Νομοθεσία για τα ναρκωτικά.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές, είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Πηγή: eleftheriaonline.gr
 
 
Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/astynomika/item/28451-argolida-messinia
 

Πέμπτη

ΟΤΑΝ Η Μ@Λ@ΚΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ..."ΕΛΛΗΝΙΚΟ"!!

Οι αγγλόφωνοι διαβάζουν απλά πως στο συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η είσοδος στα βαριά οχήματα.
Στην ίδια πινακίδα όμως, που βρίσκεται σε δρόμο στο Σουόνσι, οι Ουαλοί ενημερώνονται πως κάποιος δεν είναι στο γραφείο του. Αυτό είναι το οδικό σήμα που... χάθηκε στη μετάφραση.
Οταν οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να τοποθετηθεί η συγκεκριμένη πινακίδα σε ένα δρόμο της πόλης, ζήτησαν να μεταφραστεί και στα ουαλικά. Πίστευαν ότι η απάντηση που πήραν ήταν αυτό που ήθελαν. Και έτσι την τοποθέτησαν.
Δυστυχώς όμως, ο διερμηνέας στον οποίο είχαν στείλει το mail απλά τους απάντησε στα ουαλικά
«Δεν είμαι στο γραφείο αυτή τη στιγμή. Στείλτε ό,τι κείμενο θέλετε να μεταφραστεί».
Και αυτές οι φράσεις μπήκαν τελικά στην πινακίδα!
Ολα έμοιαζαν σωστά, μέχρι τη στιγμή που όσοι κάτοικοι μιλούν ουαλικά άρχισαν να τη δείχνουν και να γελούν. Και βέβαια οι αρχές της πόλης αμέσως αφαίρεσαν το οδικό σήμα.
Πηγή: BBC

Πηγή:  iefimerida.gr/node/119967#ixzz2dNsim8yN

ΛΟΓΟΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο γιατί μας συμπεριφέρονται άσχημα οι Ευρωπαίοι και γενικά οι ξένοι θέλησε να απαντήσει μια Ελβετίδα παραθέτοντας τη δική της αφήγηση στο υβριστικό βιβλίο "Σκυλάνθρωποι".
Η Ελβετίδα που θεωρεί τη φυλή των Ελλήνων κυριολεκτικά αφόρητη γι αυτό και τη μισεί δικαιολογεί το μένος λέγοντας πως στα γυμνασιακά της χρόνια ένιωθε ψυχικά καταπιεσμένη:
"Οι Σοφοί μας Δάσκαλοι δεν μας δίδαξαν τίποτα που να μην το είχαν ήδη ανακαλύψει, εξηγήσει, να μην το είχαν τεκμηριώσει, να μην το είχαν τελειοποιήσει οι Αρχαίοι Έλληνες. Κι αν κάποτε ανέφεραν κανένα άλλον συγγενή της γνώσης και της σοφίας, που δεν ήταν Έλληνας, στο τέλος πάντα κατέληγαν ότι η γνώση του και η σοφία του ήταν βασισμένη επάνω στη σοφία κάποιου Έλληνα φιλόσοφου! Σιγά σιγά ένιωθα πως οι γνώσεις μου, οι σκέψεις μου, τα αισθήματά μου, η προσωπικότητά μου, ο κόσμος μου, η ύπαρξή μου ως το πιο έσχατο κύτταρο μου ήταν όλα επηρεασμένα, ήταν ταγμένα σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε "Η Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων".
Όλη αυτή η ελληνική πραγματικότητα λοιπόν καταστάλαξε στα βάθη της ψυχής της Ελβετίδας ένα φλογερό μίσος για κάθετι ελληνικό και το οποίο θεωρεί πως είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:
"Έτσι αισθανόμαστε λίγο πολύ όλοι μας απέναντι στους Έλληνες. Τους μισούμε όπως τα ζώα τους θηριοδαμαστές. Και μόλις μας δίνεται η ευκαιρία χυμάμε, τους δαγκώνουμε και τους κατασπαράζουμε. Γιατί στο βάθος ξέρουμε ότι κάποτε είμαστε ζώα μ' όλη τη σημασία της λέξης κι είναι αυτοί, οι Έλληνες, πάλι οι Έλληνες, πάντα οι Έλληνες, που μας εξώσανε από τη ζωώδικη υπόσταση και μας ανεβάσανε στην ίδια με τους εαυτούς τους ανθρώπινη βαθμίδα!
Δεν αγαπάμε κάτι που θαυμάζουμε. Ρίξε μια ματιά στην ιστορία και θα διαπιστώσεις ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, με αρχηγούς τους Λατίνους και το Βατικανό, λυσσάξαμε να τους εξαφανίσουμε τους Έλληνες από το πρόσωπο της γης! Δεν θα βρεις και δεν θα φανταστείς συνδυασμό και εγκλήματος, πλεκτάνης και παγίδας που δεν το σκαρφιστήκαμε και δεν το πραγματώσαμε για να τους εξολοθρεύσουμε! . η ιστορία με το μίσος κατά των Ελλήνων δεν ξέφτισε. Ο σύγχρονος πολιτισμένος άνθρωπος είναι ο ίδιος και χειρότερος. Δεν θα επιτρέψει ποτέ το Βατικανό, να επιβιώσει στην αυλόπορτα της Ευρώπης, στα πλευρά της Ασίας και στο κατώφλι της Αφρικής ο Ελληνισμός γιατί θεωρούν ότι τους αφαιρούμε Σεβασμό και Κύρος".
Και κλείνοντας με λίγη ακόμη παράνοια:
"Για αυτό παρόλο που τους μισώ, γιατί δεν προέρχομαι από τη φυλή τους, δεν μπορώ να μη τους θαυμάζω και να μη τους σέβομαι και θα συνεχίσω να Μελετάω τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη και τον Περικλή όσο θα ζω, διδάσκοντας στα παιδιά μου τη Δύναμη της Σοφίας τους και την επιρροή της στη Ζωή μας και στην Ευτυχία μας".


Πηγή: Γιατί οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος μισεί τους Έλληνες - Μια Ελβετίδα το εξηγεί στο βιβλίο της με τίτλο "Σκυλάνθρωποι" | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/119946#ixzz2dNoaTADZ

Τετάρτη

"φανουρόπιτα" ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ....

Με κατάνυξη, λαμπρότητα, τις παραδοσιακές φανουρόπιτες, αλλά και με χιλιάδες νέους να ζητούν από τον άγιο να τους φανερώσει την...πολυπόθητη-σε καιρό κρίσης-θέση εργασίας, ώστε να ξεφύγουν από τον εφιάλτη της ανεργίας, τιμήθηκε και φέτος η μνήμη του αγίου Φανουρίου. 
"φανουρόπιτα" ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ....

Πλήθος πιστών, κάθε ηλικίας, μοναχικοί ηλικιωμένοι, πλήθος φοιτητών και 30άρηδων ανέργων και μητέρες με παιδιά στην αγκαλιά, κατέκλυσαν ιερούς ναούς, μοναστήρια και παρεκκλήσια σε κάθε γωνιά της χώρας και πρόσφεραν πίτες και τάματα, ελπίζοντας ότι ο άγιος θα ακούσει τις προσευχές τους. 

Στο παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου στο Ίλιον τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, Αθηναγόρα και παρουσία του πρωτοσύγκελου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Μάξιμου Παπαγιάννη, ενώ στον αύλειο χώρο του ναού τοποθετήθηκαν πάγκοι για τις εκατοντάδες φανουρόπιτες που ετοίμασαν οι πιστοί. 

«Ο άγιος Φανούριος φανερώνει σε όλους μας αυτό που του ζητάμε. Ας του προσφέρουμε λοιπόν και εμείς την αγάπη μας», είπε ο Μητροπολίτης, Αθηναγόρας, ενώ ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών αναφέρθηκε στο βίο και στα θαύματα του αγίου. 

Στο Ναύπλιο, η μνήμη του αγίου Φανουρίου εορτάστηκε και φέτος στο μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται στις παρυφές του Παλαμηδίου, με πανηγυρικό εσπερινό και με την καθιερωμένη λιτανεία της εικόνας. Σημείο των καιρών οι ευχές για μία θέση εργασίας και λίγο… «ψωμάκι»!

ΣΚΟΥΠΑ ΕΛ.ΑΣ
σκούπα στη ...σκούπα !!!
Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. πυρήνες αλλοδαπών υπόπτων Εντολή για πλήρη αποτροπή κάθε είδους εστίας έντασης από πυρήνες αλλοδαπών πολιτικών προσφύγων της Μέσης Ανατολής που βρίσκονται στην Ελλάδα, έχει δώσει ο Σαμαράς στον Νίκο Δένδια φοβούμενος τα χειρότερα σε περίπτωση πολεμικής επίθεσης των διεθνών δυνάμεων στη Συρία. Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες των αρχών σε διαμερίσματα στην Αθήνα και την επαρχία όπου κατοικούν αρκετοί ύποπτοι αλλοδαποί για τρομοκρατικές ενέργειες στη χώρα τους ενώ έχουν γίνει πολλές προσαγωγές.

 See more at: http://arouraios.gr/2013/08/polemiko-klima-sto-kentro-tis-athinas/#sthash.EHI2DvrL.dpuf

Δευτέρα

Αδειάζουν γηροκομεία εν όψη κρίσης !

 Στον υπ’ αριθμόν ένα στυλοβάτη της ελληνικής οικογένειας αναδεικνύεται η σύνταξη της γιαγιάς και του παππού εν μέσω κρίσης.
Με την ανεργία στα ύψη, τα επιδόματα και τους μισθούς πετσοκομμένα, οι λίγες εκατοντάδες ευρώ που λαμβάνουν μηνιαίως οι συνταξιούχοι μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά σε μια οικογένεια.
Και αυτή είναι η κύρια αιτία πίσω από τη μαζική «εκκένωση» που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα
Να που η κρίση ευημερεί την ...συνοχή της ελληνικής οικογένειας.
Ουδέν κακόν, αμιγές καλού !!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ !!!

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΓΚΡΟΜ ΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΗΛΕΩΣ ΑΠΟ ΑΘΛΙΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ.

Έριχναν βενζίνη πάνω στον ηλικιωμένο και του έβαζαν φωτιά, για να αποκαλύψει πού είχε κρύψει τα χρήματά του -  Νοσηλεύεται στην εντατική με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 90% του σώματός τουΑπίστευτη αγριότητα έδειξαν τέσσερις ληστές στην Κόρινθο, οι οποίοι για να κάνουν έναν ηλικιωμένο να τους πει που έκρυβε τα χρήματά του, τον έκαψαν!

Ο άτυχος 78χρονος Ελληνοαυστραλός, ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, στην εντατική του νοσοκομείου Κορίνθου.

Το πρωτοφανούς αγριότητας περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή, στον Ασπρόκαμπο Κορινθίας, αλλά οι συγγενείς του θύματος που βρήκαν σε άθλια κατάσταση τον 78χρονο στο αναπηρικό του καροτσάκι, με το 90% του σώματός του να έχει υποστεί εγκαύματα β’ βαθμού, δεν αντιλήφθηκαν πως είχε πέσει θύμα ληστών και πίστεψαν ότι είχε υποστεί ατύχημα, καθώς ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει τι του συνέβη.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο ηλικιωμένος μπόρεσε να μιλήσει και άφησε εμβρόντητους τους γιατρούς δηλώνοντας ότι τέσσερις άγνωστοι που εισέβαλαν στο σπίτι του έριχναν βενζίνη στο σώμα του και του έβαζαν φωτιά την οποία έσβηναν μετά με μια κουβέρτα, προσπαθώντας να τον κάνουν να τους πει πού είχε χρήματα!

Μάλιστα, αν και τους έδωσε 4.000 ευρώ, οι απάνθρωποι βασανιστές επέμειναν και όταν τους τελείωσε η βενζίνη χρησιμοποίησαν οινόπνευμα για να τον κάψουν!

Τελικά, έφυγαν πεπεισμένοι ότι δεν είχε άλλα χρήματα να τους δώσει αφήνοντας τον άτυχο ηλικιωμένο να ουρλιάζει από τους πόνους. Τις κραυγές του άκουσαν οι γείτονες που ειδοποίησαν την Αστυνομία, που όμως άργησε να φτάσει στο σπίτι και να ξεκινήσει έρευνες επειδή το μοναδικό διαθέσιμο περιπολικό βρισκόταν σε άλλο περιστατικό!

Πέμπτη

ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (πρ. παίκτης Ολυμπιακού.Σ.Φ.Π)

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Τ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
Η δουλειά δεν είναι ντροπή.
Αλλά για μια μεγάλη δόξα του Ολυμπιακού και έναν άνθρωπο που έχει αποδείξει ότι αβαντάρει και αβάνταρε σαν ποδοσφαιριστής τις φιλανθρωπίες και ηγούνταν σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, είναι δυνατόν να έχει ανοίξει μαγαζί-ενεχυροδανειστήριο και να αγοράζει χρυσαφικά και κοσμήματα από φουκαράδες και ανθρώπους της ανάγκης που τα σκοτώνουν όσο κι όσο;
Είναι δυνατόν μια από τις μεγαλύτερες και ευλαβέστερες δόξες του αθλητισμού να εξαργυρώνει την αναγνωρισιμότητα του, διαφημίζοντας ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος; Την Καλαμάτα;
Όταν μας έστειλαν τις φωτογραφίες δεν το πιστεύαμε ότι ο Τάσος Μητρόπουλος θα ανακατεβόταν σε ανάλογες δραστηριότητες.
Νόμιμο είναι και σε καμία περίπτωση δεν το αμφισβητούμε, ειδικά όταν στην αφίσα υπάρχει η φράση "Με κρατική άδεια".
  • Δηλαδή ο υποψήφιος βουλευτής με τον Σαμαρά και τη ΝΔ στον Πειραιά, ανοίγει μαγαζί αγοράς χρυσαφικών και ασημικών στην πατρίδα του πρωθυπουργού με τον οποίο κατέβηκε ως υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές. Μαγαζί που ανήκει στην κατηγορία όσων υποστηρίζουν ότι ανάλογα καταστήματα εκμεταλλεύονται την ανάγκη των φτωχών και ανθρώπων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και χαρακτηρίζουν τους ιδιοκτήτες τους ως "κοράκια". Μαγαζί για την κατηγορία των οποίων έχουν ακουστεί τα μύρια όσα.
  • Δηλαδή "κοράκι" κι ο Μητρόπουλος;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ: http://www.makeleio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22749:2013-08-08-09-43-29&catid=5:2012-02-11-12-50-12&Itemid=60

Τρίτη

Κληρικοί δηλώνουν άθεοι (shock)


Περισσότερα από 200 άτομα που ηγούνται σε θέσεις προτεσταντικών ομολογιών στην Αμερική, ομολογούν ότι δεν πιστεύουν στο Θεό. Η πρόσφατη δημόσια ομολογία ενός Λουθηρανού πάστορα από το Χιούστον ήρθε να φέρει στην επιφάνεια το θέμα αυτό.

Ο προβληματισμός με αυτές τις δηλώσεις των παστόρων είναι έντονος καθώς διαλύονται ενορίες. Οι πιστοί αυτών των ομολογιών όχι μόνο χάνουν την πίστη τους αλλά αποχωρούν και από τις ενορίες.

Ο μεθοδιστής πάστορας Keith Jenkins δήλωσε ότι οι πιστοί βλέπουν πλέον τους πάστορες ως «σούπερ ήρωες». Αναγνώρισε επίσης ότι υπάρχουν πολλοί πάστορες που διέρχονται κρίση στην προσωπική τους πίστη και οδηγούνται στον αθεϊσμό.

Το παράξενο με αυτές τις ομολογίες είναι και η ύπαρξη μιας ιστοσελίδας www.clergyproject.com, με μέλη πάστορες και άλλους κληρικούς των ομολογιών αυτών που δεν πιστεύουν πλέον στον Θεό.

Η ομάδα αυτή δηλώνει πως έχει ήδη 450 μέλη. Μερικοί από αυτούς τους πάστορες εξακολουθούν να κηρύττουν, κρατώντας μυστική την αθεΐα τους.

Τα φαινόμενα αυτά μας δείχνουν ότι η πνευματική δίψα του ανθρώπου μέσα από την νόθευση της πίστης και της ανυπαρξίας της λειτουργικής και πνευματικής ζωής οδηγούν στην αθεΐα, ως μια άλλη πρόταση.

Ο πλούτος της ορθοδοξίας στην καθημερινή βίωση τη χάριτος, ο λειτουργικός και πνευματικός θησαυρός, η διδασκαλία των αγίων απέναντι στα ερωτήματα του ανθρώπου, είναι τόσο πλούσια που είναι η διεξοδική λύση για αυτές τις ομολογίες.

Πέμπτη

Εναέρια φωτογράφιση των εκτάσεων με χασίς στην Αλβανία

αεροφωτογραφία χασισοκαλιέργειας στο Λαζαράτι-Αλβανίας

Μόνο στο χωριό Λαζαράτι η παραγωγή αναμένεται να φτάσει τους 900 τόνους

Ολοκληρώθηκε από την ιταλική οικονομική αστυνομία Guardia di Finanza η εναέρια επιχείρηση φωτογράφισης όλων των περιοχών, όπου καλλιεργείται κάνναβη, σε όλη την Αλβανία.

«Αεροσκάφη με προηγμένη τεχνολογία έχουν ανακαλύψει εκατοντάδες εκτάσεις κάνναβης. Μόνο στο περιβόητο χωριό Λαζαράτι (κοντά στα ελληνο-αλβανικά σύνορα), σύμφωνα με τη βιντεοσκόπηση, η παραγωγή αναμένεται να φτάσει έως και 900 τόνους, αξίας περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ» δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα Τίρανα, ο επικεφαλής τον εναέριων δυνάμεων της Guardia Stefano Bastoni

Ο ίδιος παρουσίασε στους δημοσιογράφους τα εναέρια βίντεο, που καταγράφουν τις εκτάσεις με καλλιέργειες χασισόδεντρων σε όλη την Αλβανία.

Στο μεταξύ, ο γενικός διευθυντής της αλβανικής αστυνομίας Χίσνι Μπουργκάι δήλωσε ότι «προβληματικές περιοχές για την καλλιέργεια χασισόδεντρων παραμένουν η Αυλώνα, η Σκόδρα, το Αργυρόκαστρο, τα Τίρανα και το Δυρράχιο», μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο «το 2012 κατασχέθηκαν 7 τόνοι χασίς, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προοριζόταν για την αγορά της Ελλάδας».

Τετάρτη

Καθαρίστηκε η Μπιρμπίτα

Ο καθαρισμός όμως κατέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη διάλυση και την καταστροφή του έργου, που κόστισε εκατομμύρια ευρώ. Είναι πλέον φανερό ότι από τα 66 ξύλινα σπιτάκια που είχαν κατασκευαστεί και είχαν και ρεύμα, δεν έχουν απομείνει γερά ούτε τα 15. Και υπολογίζεται ότι στην Μπιρμπίτα μένουν το πολύ 10 οικογένειες.
Εν τω μεταξύ, παρά τον καθαρισμό η εικόνα της κατασκήνωσης εξακολουθεί να είναι προβληματική και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, καθώς οι δύο εστίες βρωμιάς με τα λιμνάζοντα νερά στο δρόμο εισόδου παραμένουν.
Για γίνει ο χώρος ελκυστικός και να πάει να μείνει κάποιος τσιγγάνος εκεί, χρειάζεται μια πιο γενναία παρέμβαση: να εξαφανιστούν οι εστίες βρωμιάς και να καθαριστούν οι τσιμεντένιες βάσεις πάνω στις οποίες είχαν στηθεί τα σπιτάκια. Το να ξαναφτιαχτεί βέβαια η κατασκήνωση δε συζητιέται, καθώς το κόστος υπολογίζεται σε πάνω από 1 εκ. ευρώ.

΄

Ήρθε η ώρα της ευθυνών και της απολογίας. Ποιός την έφτιαξε, ποιανού ήταν ιδέα, ποιός ευθύνεται για το φάσκο της κατασκήνωσης και ποιός πληρώνει τώρα τα ...σπασμένα.
Εισαγγελέας υπάρχει; Ή μήπως η πολύ δημοσιότητα βλάπτει τη πολιτική σκηνή κάποιων;


Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/koinonia/item/27937-mpirmpita

Τρίτη

Στα τέλη 2015 θα φτάσει στη Καλαμάτα το φυσικό αέριο. Τι είπε ο Παναγιώτης Νίκας

Στα τέλη του 2015 εκτιμάται ότι θα φτάσει στην είσοδο της Καλαμάτας το φυσικό αέριο, και συγκεκριμένα στην ΒΙΠΕ Σπερχογείας, ανακοίνωσε με δηλώσεις του ο δήμαρχος της μεσσηνιακής πρωτεύουσας Παναγιώτης Νίκας. Σημείωσε δε, πως ένα αίτημα της περιοχής για φθηνό καύσιμο, που διεκδικεί επίσημα ο δήμος από το 2009 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δρομολογείται προς υλοποίηση.
Η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου από τη Μεγαλόπολη στην Καλαμάτα, όπως επισημαίνεται από τη δημοτική Αρχή, συνιστά, ένα καίριο βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας και του τουρισμού, αλλά και για την παροχή φθηνού καυσίμου στα νοικοκυριά της πόλης.
Ο δήμαρχος Καλαμάτας ενημέρωσε, ότι για το θέμα αυτό συναντήθηκε με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Ασημάκη Παπαγεωργίου και ανέφερε ότι, έως το τέλος του έτους θα έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Μεγαλόπολη, με φυσικό αέριο.
Η Μεγαλόπολη είπε, θα αποτελεί βάση διανομής φυσικού αερίου με χαλύβδινους σωλήνες, μέσης τάσης προς την Καλαμάτα και την Πάτρα κι αναμένεται στα τέλη του 2014 να ιδρυθεί η Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΕΠΑ) Πελοποννήσου, που θα παρέχει το αέριο, ενώ υπογράμμισε πως έναν χρόνο αργότερα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, ο αγωγός θα βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Σπερχογείας και ακολούθως θα αρχίσει να κατασκευάζεται το εσωτερικό δίκτυο της Καλαμάτας.
Αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο δημαρχείο Καλαμάτας με τη συμμετοχή φορέων όπως το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τον σύλλογο Ξενοδόχων και το παράρτημα του ΤΕΕ, προκειμένου να γίνει συντονισμός ενεργειών προς τη ΔΕΠΑ.

Σ.Σ: Επιτέλους, φως !!!!

Δευτέρα

ΜΕΘΥΣΕ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ...ΠΕΟΣ ΤΟΥ !!!

Ένας άνδρας μέθυσε και όταν ξύπνησε κατάλαβε ότι είχε χάσει τα γεννητικά του όργανα.


 Διαβάστε τι συνέβη
Αν νομίζετε πως το χειρότερο που μπορείτε να πάθετε όταν μεθάτε είναι να αισθάνεστε χάλια, να μην ξέρετε που βρίσκεστε και που βάλατε τα κλειδιά του σπιτιού, τότε απατάστε.
Ένας Δομινικανός άνδρας, ο Geraldo Ramos, μέθυσε και ξύπνησε χωρίς... πέος! Και όμως, σύμφωνα με την Huffington Post, όπως είπε στον τοπικό σταθμό Noticias Sin, ήπιε τόσο πολύ που όταν κατάφερε να ανακτήσει τις αισθήσεις του την άλλη μέρα του έλειπε το πέος του.
Ο 45χρονος δεν είχε ιδέα πως το έπαθε αυτό αλλά σύμφωνα με τους γείτονες του επιτέθηκε ένα σκυλί ενόσω ήταν μεθυσμένος.
Ο ίδιος δεν θυμάται το παραμικρό ενώ ο σκύλος δεν έχει βρεθεί.
Ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Τον Ιούλιο στο Αρκάνσας ένας παράλυτος άνδρας ανακάλυψε πως ο σκύλος του, ενώ αυτός κοιμόταν, του έφαγε τον έναν του όρχι.
Επίσης, ένας σκύλος στη Βραζιλία μάσησε τα δάχτυλα των ποδιών του ιδιοκτήτη του στην προσπάθειά του να τον βοηθήσει, όπως νόμιζε καθώς υπέφερε από μια σοβαρή μόλυνση.

Να λοιπόν γιατί δεν  πρέπει να πίνουν κάποιοι, κινδυνεύουν να τα χάσουν ... όλα!

Δ.Καζάκης_" Έτσι θα αναστήσουμε την Χώρα"


Σάββατο

186 ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΠΥΡΑ "ΝΕΔΑ" (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΖΥΘΟΣ) ΖΗΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μια περίεργη ιστορία, αλλά κι ένα αποσπασματικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσαν, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα κληθεί να συζητήσει την ερχόμενη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

 Συγκεκριμένα, το θέμα είναι η λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής επί υποθέσεως (διαταγής πληρωμής) της εταιρείας «Μεσσηνιακή Μικροζυθοποιία ΕΠΕ».
 Συγκεκριμένα, η εταιρεία εξέδωσε κατά του Δήμου Καλαμάτας, ως διαδόχου του Δήμου Άριος, διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, για μη καταβολή εκ μέρους του πρώην Δήμου Άριος προς την εταιρεία ποσού 2.679,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), απαίτηση η οποία απορρέει από την προμήθεια του πρώην Δήμου, με απευθείας ανάθεση του δημάρχου κατόπιν σχετικής απόφασής του, 186 κιβωτίων μπύρας «Νέδα».

 Ενδεικτικό της υπόθεσης είναι το σκεπτικό της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας. Μετά το σχετικό έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω: Δεν υπάρχει υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου στη σχετική Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης του πρώην Δήμου Άριος. Δεν υπάρχει υπογραφή του 3ου μέλους της επιτροπής γνωμοδότησης στο σχετικό έγγραφο του Δήμου Άριος. Δεν υπάρχει υπογραφή του προέδρου της επιτροπής παραλαβής στο σχετικό πρωτόκολλο του πρώην Δήμου Άριος. Δεν έχει προσκομιστεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑ "ΝΕΑ" ΕΦ΄ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αποφασισμένος να μη δεχθεί οποιοδήποτε "εκβιασμό", εμφανίζεται ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Τα Νέα".
Ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα στις 8 Αυγούστου στην Ουάσινγκτον, ο κ. Σαμαράς σημειώνει ότι προσβλέπει σε έναν στρατηγικό διάλογο μακράς διαρκείας και σε μια νέα δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Σε ερώτηση για την ελληνική ΑΟΖ και το ενδεχόμενο ενδιαφέρον των ΗΠΑ, για τα ενεργειακά, ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι το θέμα έχει ευρύτερες διαστάσεις.
Για την ελληνική ΑΟΖ περιμένετε μια καθαρή θέση από τον αμερικανό Πρόεδρο; Και σε τι βαθμό υπάρχει ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης στα ενεργειακά;
"Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία, οι ενεργειακοί πόροι που βρίσκονται μέσα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μπορούν σε λίγα χρόνια να καλύπτουν κάποιο, όχι αμελητέο, μέρος των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης. Αν επαληθευτούν κάποιες πρόσθετες ενδείξεις που υπάρχουν, το μέρος αυτό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Και μαζί με τα αντίστοιχα αποθέματα της Κύπρου και του Ισραήλ, τα οποία έχουν ήδη ανακαλυφθεί ή θεωρούνται αρκετά πιθανά, η περιοχή μας μπορεί να καλύπτει μελλοντικά σημαντικότατο μέρος των ενεργειακών αναγκών ολόκληρης της Ευρώπης σε φυσικό αέριο" σημείωσε ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε:
"Ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης ενδιαφέρει τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Τώρα ανοίγει η συζήτηση και στην Ευρώπη. Και από τις εξελίξεις που θα προκύψουν θα αναβαθμιστούν η θέση και ο ρόλος πολλών χωρών της περιοχής μας. Και η Ελλάδα θα είναι σίγουρα μία από τις χώρες αυτές".
Δεν θα ληφθούν νέα μέτρα
Ο κ. Σαμαράς, απέκλεισε τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων και τόνισε ότι οι συνθήκες το φετινό Χειμώνα θα είναι πολύ διαφορετικές.
"Τώρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της οικονομίας, η οποία, εφόσον μένουμε στο σωστό δρόμο δεν θα αργήσει. Έτσι και αλλιώς, εφόσον καταφέρουμε να πιάσουμε το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα, δεν θα χρειάζονται άλλα περιοριστικά μέτρα" σημείωσε ο κ. Σαμαράς.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ως συνεργασία "μακράς πνοής" και τόνισε ότι η συνεργασία του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο είναι "ειλικρινής και εποικοδομητική".
Μιλώντας για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αν το πείραμα πετύχει, η κυβέρνηση θα μπορέσει να διεκδικήσει επιπλέον μείωση φόρων.
"Αν πετύχει το πείραμα, και εφόσον επιτύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, θα ζητήσουμε και άλλες μειώσεις φόρων. Τελικός στόχος μου είναι να πληρώνουν όλοι από λίγα. Και ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Οχι οι αδύναμοι να λειώνουν στη φορολογία και οι «επιτήδειοι» μια ζωή να τη γλιτώνουν...
Αν δεν πετύχει το πείραμα, απομακρύνεται ο στόχος μείωσης της φορολογίας. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση αποτελεί μια βελτίωση. Και μπορούμε να καταφέρουμε πολύ μεγαλύτερη βελτίωση. Αλλά αυτό εξαρτάται από τους πολίτες. Οποιος κλέβει το κράτος, δεν κλέβει την κυβέρνηση. Κλέβει τον διπλανό του! Και τα παιδιά του... Τόσο απλά!", τόνισε ο Α. Σαμαράς
"Δεν θέλω εκλογές, αλλά δεν εκβιάζομαι"
Όσον αφορά τα εκλογικά σενάρια και το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι η καταψήφιση σημαντικής διάταξης οδηγεί στις κάλπες, ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι αυτό το κλίμα συντηρείται από όσους εύχονται να αποτύχει η κυβέρνηση.
"Οι βουλευτές μας έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και το έχουν αποδείξει πολλές φορές ως τώρα. Τα 'εκλογικά σενάρια' τα συντηρούν όσοι εύχονται να αποτύχει η κυβέρνηση. Αλλά η πλειονότητα του ελληνικού λαού εύχεται το ακριβώς αντίθετο: Να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Και αυτό από όλους το γνωρίζουν καλύτερα οι βουλευτές μας. Άλλωστε, γιατί να κάνουμε εκλογές λίγο προτού φανεί η ανάκαμψη, την οποία επιβεβαιώνουν όλες οι προβλέψεις;" σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει:
"Πρόωρες εκλογές ούτε θέλω, ούτε πρόκειται να επιδιώξω. Ωστόσο το ότι δεν θέλω εκλγοές δεν σημαίνει ότι θα ήμουν διατεθειμένος να δεχθώ οποιονδήποτε εκβιασμό από οποιαδήποτε συμφέροντα. Διότι αν αντιληφθώ εκβιασμούς ή άλλου είδους πιέσεις, τότε προφανώς άλλοι θα έχουν τις ευθύνες για ό,τι συμβεί. Να το πω αλλιώς: Εγώ θέλω σταθερότητα και εξάντληση τετραετίας! Για το καλό του τόπου. Αλλά έχω και τα μάτια μου ανοιχτά.
"Υπέρ των μεταρρυθμίσεων οι πολίτες"
Ερωτηθείς για τη διαθεσιμότητα, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι οι πολίτες είναι υπέρ του "ξεκαθαρίσματος" Δημόσιο και αναρωτιέται ως πότε θα πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας τον Δημόσιο.
"Ως πότε θα μένουν αλώβητα τα κάστρα των βολεμένων. Σήμερα αντιδρούν κυρίως οι βολεμένοι . Και όσοι κερδοσκοπούν πάνω στις αντιστάσεις των βολεμένων. Αλλά η κοινωνία είναι εναντίον τους", δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Μάλιστα, αναφερόμενος στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για κροκοδείλια δάκρυα αυτών, που στο παρελθόν την ελεεινολογούσαν.
"Κάποιοι νοσταλγούν τον εμφύλιο"
Ερωτηθείς για τα ακραία γεγονότα και τα συνθήματα που ακούστηκαν για Γράμμο και Βίτσι μέσα στη Βουλή, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι αυτά τα φωνάζουν ακραίοι, που "νοσταλγούν" τον εμφύλιο.
"Τα συνθήματα που αναφέρατε δεν είναι 'γραφικότητες'. Έχουν οσμή αίματος. Είναι ακραίες εκδηλώσεις διχασμού και...'νοσταλγία' εμφύλιας σύγκρουσης. Όσοι τα φωνάζουν, είναι τυφλωμένοι, ακραίοι. Και όσοι τα ανέχονται, ακόμη, είναι απολύτως συνυπεύθυνοι και εξίσου ακραίοι" είπε ο κ. Σαμαράς.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι όσοι φωνάζουν αυτά τα συνθήματα, θέλουν να οδηγήσουν την ελληνική κοινωνία σε έναν θανάσιμο κύκλο διχασμού ανάμεσα σε δύο αλληλοτροφοδοτούμενα και απεχθή άκρα.
Καμία συνεννόηση με ΣΥΡΙΖΑ, ανοικτοί δίαυλοι με ΔΗΜΑΡ
Αναφερόμενος στην πιθανότητα συνεννόησης με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σαμαράς σημειώνει ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι απόλυτη σε όλα τα θέματα.
"Έχουν στηρίξει έστω και μία μεταρρύθμιση. Έχουν ψηφίσει έστω και μία περιστολή σπατάλης; Έχουν εμφανίσει έστω και μια πρόταση με αρχή, μέση και τέλος, την οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ως 'εναλλακτική λύση'; Έχουν αφήσει έστω και μια συντεχνιακή απεργία κόντρα στο δημόσιο συμφέρον που να μην την υποστηρίξουν; Έχει υπάρξει έστω και ένας ύποπτος τρομοκρατίας ή κουκουλοφόρος που να μη ζητήσουν την άμεση απελευθέρωσή του;" αναρωτιέται ο κ. Σαμαράς και προσθέτει σκωπτικά:
""Διαλαλούν ότι διέλυσαν τις συνιστώσες τους. Κάθε μέρα όμως τα χτυπήματα πάνε και έρχονται. Ας τα βρουν πρώτα μεταξύ τους, για να ξέρουμε και εμείς με ποιον θα συνεννοηθούμε".
Τέλος, σε ερώτηση για τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι παραμένουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, ωστόσο, όπως σημειώνει, "ο κ. Κουβέλης με κάποιες δηλώσεις τελευταία, αδίκησε τον εαυτό του. Όπως, για παράδειγμα ότι δήθεν...σχεδίαζα εκλογές τον περασμένο Ιούνιο".
"Δεν καταλαβαίνω γιατί λέει τέτοια πράγματα. Ιδιαίτερα όταν γνωρίζει ότι δεν είναι αλήθεια" σημειώνει ο κ. Σαμαράς

Άν θέλετε τον πιστεύετε κιόλας!

Πέμπτη

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΑΜΑΡΑ

Ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στέλνουν στρατιωτικοί λεγοντάς του: "Αν το δίλημμα για να είναι έκτακτη εισφορά μέχρι το 2016 ή να κόψετε κι άλλα από τους στρατιωτικούς να επιλέξετε χωρίς δεύτερη σκέψη το δεύτερο"!

Την επιστολή στέλνει ο ΣΥΣΜΕΔ επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικοί δεν πρόκειται να τεθούν αντιμέτωποι με την υπόλοιπη κοινωνία παρά τις προσπάθειες που γίνονται όπως αναφέρουν οι συντάκτες.

Στην ανοιχτή επιστολή γινεται λόγος για τις φήμες και τις διαρροές περί παράτασης της έκτακτης εισφοράς και ζητείται μια απάντηση για το αν ισχύουν ή όχι.

Η πρόταση που κάνει ο ΣΥΣΜΕΔ ασφαλώς δείχνει ότι οι στρατιωτικοί ή κάποιοι απ´ αυτούς θεωρούν σημαντικότερο την επαφή τους με την κοινωνία από τις όποιες νέες περικοπές που έτσι κι αλλιώς θεωρούν δεδομένες.

Παρακάτω ειναι ολη η επιστολή

Κε Πρόεδρε.

Μετά λύπης μας αναγνώσαμε στον ηλεκτρονικό τύπο και ακούσαμε σε ειδήσεις τηλεοπτικών σταθμών ότι η «έκτακτη» ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται να παρακρατηθεί μέχρι και το 2016, διότι δεν θα εφαρμοστεί η μνημονιακή δέσμευσή σας για τις περικοπές των 88,2 εκατομμυρίων ευρώ από τις αποδοχές των εν ενεργεία Ελλήνων στρατιωτικών, που εσείς υπογράψατε και επικαιροποιήσατε με σχετικό νόμο, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν έχει αρθεί. Τελικά, «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού».

Προφανώς δεν θυμάστε, και οφείλουμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη σας, ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί ήταν οι πρώτοι από τους μισθοδοτούμενους του Ελληνικού δημοσίου που «έπεσαν» αμαχητί στις Τροϊκανές απαιτήσεις, ανοίγοντας τη μεγάλη σειρά των αιματηρών περικοπών των μισθών και των συντάξεων κατά την έναρξη της δημοσιονομικής προσαρμογής, προς φερόμενο όφελος της Χώρας μας και φερόμενης αναμενόμενης από όλους μας ανάπτυξης, ώστε ο Ελληνικός λαός να μπορεί στο μέλλον να ζει περήφανος «χωρίς αφεντικά πάνω από το κεφάλι του». Οι παραπάνω περικοπές, σε συνδυασμό με εκείνες των δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν επιφέρει δραματικές συνέπειες στην ψυχολογία των στρατιωτικών, κατ΄ επέκταση στο ηθικό τους, αλλά και φέρεται να έχουν διαταράξει εν γένει τη μέχρι τώρα σταθερή άποψη περί του αξιόμαχου των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Δυστυχώς, την περίοδο εκείνη της έναρξης των μέτρων, επιλέχθηκε η ίδια ακριβώς τακτική προκειμένου η κοινή γνώμη να πειστεί ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί είναι οι υψηλότερα αμειβόμενοι. Η γνωστή πια τακτική του «κοινωνικού αυτοματισμού», μέσα από την οποία όλες οι κοινωνικές ομάδες επιδιώκεται να στραφούν εναντίον των στρατιωτικών, οι οποίοι θα προβληθούν ότι «φταίνε» για τα πάντα.

Έκτοτε, και μέσα σε αυτά τα τέσσερα (4) χρόνια της προσπάθειας, οι συνθήκες άλλαξαν. Οι αντικειμενικές συνθήκες, όσον αφορά τους Έλληνες στρατιωτικούς, καταγράφουν αρνητικό πρόσημο και οι υποκειμενικές συνθήκες διαφοροποιήθηκαν προς το δυσμενέστερο. Ωστόσο, καταγράφηκε ένα σημαντικότατο συμπέρασμα και αποτέλεσμα. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να παραμείνει απαθής, αμέτοχος και μόνος του. Ως Έλληνες στρατιωτικοί δεν είμαστε μόνοι μας. Καταλαβαίνουμε, αξιολογούμε και ερμηνεύουμε πλέον τα πάντα, τόσο από προθέσεις όσο και από ενέργειες, λόγια ή πράξεις. Ενωνόμαστε, συσπειρωνόμαστε. Συζητάμε και αποφασίζουμε. Και να γνωρίζετε πολύ καλά ότι τις αποφάσεις μας τις πήραμε.


Κε Πρόεδρε.

Επειδή «όποιος καεί στο χυλό φυσά και το γιαούρτι», παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, εάν είναι αληθής η διαρροή ότι η εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί μέχρι και το έτος 2016 σε όλο τον Ελληνικό λαό, ως ισοδύναμο της μη εφαρμογής περαιτέρω μνημονιακών περικοπών στους μισθούς και στις συντάξεις των στρατιωτικών. Σε καταφατική δε απάντηση παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν αυτό είναι απόφασή σας ή εντολή της Τρόϊκας. Δηλώνουμε δε ότι οι όποιες προσπάθειες, από όπου και εάν προέρχονται, να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα ευοδωθούν, καθότι οι δεσμοί μας με τους πολίτες είναι ήδη πολύ ισχυροί και θωρακίζονται καθημερινά. Επισημαίνουμε δε ότι τέτοιου είδους τακτικές, της απόπειρας διάρρηξης αυτών των ηθικών δεσμών οι οποίοι με πολύ προσπάθεια αποκαταστάθηκαν μεταπολιτευτικά, έχουν όπως έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν αποβεί μοιραίες για την πατρίδα.

Προς αποφυγή της οποιασδήποτε επικοινωνιακής ισχυροποίησης της κοινής γνώμης στο πεδίο των «αντιπαραθέσεων», πιστεύουμε ότι δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να αποτελούν τη μοναδική δεξαμενή αντλήσεως άμεσης ρευστότητας προς εκπλήρωση των μνημονιακών δεσμών μας. Η άντληση αυτή πρέπει να στοχευθεί προς τους «έχοντες και κατέχοντες», προς αυτούς που δημιούργησαν την κρίση, προς αυτούς που επένδυσαν στην κρίση και, τέλος, προς αυτούς που κέρδισαν από την κρίση, προκειμένου να επιστρέψουν τα οφειλόμενα. Θεωρούμε ότι τεχνητά διλήμματα παράγουν αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και ως τέτοια πρέπει να αποφεύγονται από όλες τις πλευρές.

Κατόπιν αυτών σας καλούμε να μην προχωρήσετε στα σχεδιαζόμενα μέτρα, αφενός των επιπλέον περικοπών στους μισθούς των στρατιωτικών, όπως αποτυπώθηκαν στο Ν. 4127/2013 (88,2 εκατομμύρια ευρώ) και αφετέρου στην επιμήκυνση της «έκτακτης» ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι και το έτος 2016 σε όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Αν παρ΄ ελπίδα επιμείνετε, θέλοντας να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε το βασανιστικό δίλημμα στο οποίο φαίνεται ότι έχετε περιέλθει, δηλαδή περικοπές 88,2 εκατομμυρίων ευρώ από τους μισθούς των εν ενεργεία στρατιωτικών το 2014 ή επιμήκυνση του «έκτακτου» ειδικού φόρου αλληλεγγύης στις πλάτες όλων των μισθωτών και συνταξιούχων μέχρι και το 2016, παρακαλούμε να επιλέξετε το πρώτο το οποίο έτσι κι αλλιώς έχετε υπογράψει. Οι στρατιωτικοί θα αποτελέσουμε, ευχαρίστως, ακόμα μια φορά την «Ιφιγένεια» της ύφεσης, προκειμένου να ανακουφιστεί το κοινωνικό σύνολο από τα επαχθή μέτρα, μέχρι να στοχοποιηθεί η επόμενη κοινωνική ομάδα -ένοχος.

Τέλος, θεωρούμε ότι δίνοντας «γη και ύδωρ» στους Τροϊκανούς δανειστές μας, μια τακτική που σίγουρα δεν επέλεξε ο Ελληνικός λαός, θα μπουν στο κρεβάτι του Προκρούστη και τα δύο παραπάνω μέτρα και μάλιστα πολύ σύντομα. Άραγε φταίνε τα πρόσωπα;

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

Ο Γεν. Γραμματέας
Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)

Τρία αδέρφια Ρομά επιτέθηκαν σε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ο υπάλληλος, που ευτυχώς την γλίτωσε με μερικά θλαστικά τραύματα στα χέρια, συμμετείχε στα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που έκαναν ελέγχους για ρευματοκλοπές, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης σε τσιγγάνικους καταυλισμούς στη Μεσσήνη.
 Οταν πήγε να ελέγξει στο σπίτι του ενός εκ των αδελφών, πριν καν προλάβει να κόψει την παράνομη παροχή ρεύματος, του επιτέθηκαν και οι τρεις με σιδερένια παλούκια και άρχισαν να τον χτυπούν. Από τα χέρια τους -όπως μας μετέφεραν- τον πήραν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι συνόδευαν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.


 Χθες οι τρεις αδερφοί, ηλικίας 24, 26 και 29 ετών αντίστοιχα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους απήγγειλε κατηγορίες για ληστρική κλοπή, αντίσταση κατά της Αρχής, καθώς και για σωματικές βλάβες.
 Ο δικηγόρος τους Παναγιώτης Μωράγιωργας ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή στην ανακρίτρια. Μάλιστα υποστήριξε ότι οι πελάτες του δεν χτύπησαν με σιδερένια παλούκια τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά με τα χέρια.
 
Παραμένει πρόβλημα η παραβατικότητα των ρομά σε μεγάλο βαθμό και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για το ήδη τεταμένο πρόβλημα. Και η λύση ΔΕΝ είναι η αστυνόμευση αλλά η κοινωνική ευημερία και η οικονομική ευμάρια των συγκεκριμμένων τάξεων. Δώστε δουλειές στους τσιγγάνους. Βάλτε τους στην καθαριότητα των Δήμων, βάλτε τους στην ανακύκλωση που αυτήν την εποχή "καπηλεύονται", εκμετταλευόμενοι ... λαθρομετανάστες.

Ενώ από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένοι έλεγχοι, κατά το χρονικό διάστημα από 29.07 έως 30.07, δηλαδή χτες και προχτές, σε καταστήματα και επιχειρήσεις παλαιών σιδήρων (scrap) στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και της Μεσσηνίας.Ειδικότερα, μεικτό κλιμάκιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή αστυνομικών των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας Κορίνθου και Καλαμάτας, κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπίστωσαν τα ακόλουθα:
• Σε κατάστημα – ουζερί στο Λουτράκι Κορινθίας διαπιστώθηκε ότι σε εννιά (9) περιπτώσεις εκτέλεσης - ολοκλήρωσης παραγγελιών, δεν είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία, με σκοπό την απόκρυψη των συναλλαγών.

 • Σε καφέ – σνακ μπαρ στο Λουτράκι Κορινθίας διαπιστώθηκε ότι σε οκτώ (8) περιπτώσεις εκτέλεσης - ολοκλήρωσης παραγγελιών, δεν είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία, με σκοπό την απόκρυψη των συναλλαγών, και ότι στο κατάστημα απασχολούνταν ένας (1) μισθωτός, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού.
 • Σε εταιρεία scrap που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά διαπιστώθηκαν: α) μη επίδειξη του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών τoυ φορολογικού μηχανισμού, β) μη σύνταξη απογραφής των αποθεμάτων της 31/12/2012 και η μη καταγραφή της σε θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών της επιχείρησης, γ) μη υποβολή Δηλώσεων Τελών & Χαρτοσήμου για το έτος 2013 και δ) η μη καταχώρηση δύο (2) εργαζομένων στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.).
 • Σε εταιρεία scrap που βρίσκεται στη θέση Ρίνα Μεσσηνίας διαπιστώθηκαν: α) η μη υποβολή Δηλώσεων Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου για το δ' τρίμηνο του 2012 και το α' τρίμηνο του 2013 και β) η αναγραφή λανθασμένου αριθμού φορολογικού μητρώου της επιχείρησης στις εκδιδόμενες από την ταμειακή μηχανή νόμιμες αποδείξεις.
 • Σε ατομική επιχείρηση scrap που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας διαπιστώθηκαν: α) μη υποβολή Δηλώσεων Τελών & Χαρτοσήμου από ενάρξεως της επιχείρησης μέχρι και σήμερα και β) η μη καταχώρηση τριών (3) εργαζομένων στο Ε.Β.Κ.Ν.Π..
 Επιπλέον, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, διότι λειτουργούσε την επιχείρηση άνευ της προβλεπόμενης αδείας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.
Βάλτε νέα παιδιά - ρομά δημοτικούς - αστυνομικούς να σου βρούν αμέσως το κλεμένο scrap, κλπ κλεμένα... με μια κίνηση δύο ή και τρεις χάρες. 
Άλλη μια επιβεβαιωμένη ανικανότητα των... "κυβερνόντων"!!!
 

Βραζιλία: Ανακάλεσαν τον εκπρόσωπο τους στο ΔΝΤ λόγω... Ελλάδας!


Η Βραζιλία ανακάλεσε σήμερα τον εκπρόσωπό της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μετά τη διαφωνία που εξέφρασε για την εκταμίευση της νέας δόσης του δανείου προς την Ελλάδα, μια στάση που ο εκπρόσωπος τήρησε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης του.
Ο υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας Γκίντου Μάντεγκα τηλεφώνησε στη διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ για να αποσαφηνίσει ότι ο εκπρόσωπος Πάουλου Νογκέιρα Μπατίστα άσκησε κριτική στη χορήγηση της δόσης στην Ελλάδα χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης της χώρας.

Ο Μπατίστα, ο οποίος εκπροσωπεί άλλες 10 χώρες στο ΔΝΤ, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος είναι "μη ικανοποιητικά" και απείχε από την ψηφοφορία για την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι εξέφραζε προσωπικές απόψεις.

Στο παρελθόν η Βραζιλία έχει επικρίνει ορισμένα από τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί στις δαπάνες επιβραδύνουν την ανάκαμψή τους.

Εκτός από τη Βραζιλία, ο Μπατίστα εκπροσωπεί στο ΔΝΤ το Πράσινο Ακρωτήριο, τη Νικαράγουα, το Εκουαδόρ, τη Γουιάνα, την Αϊτή, τον Παναμά, το Σουρινάμ, το Ανατολικό Τιμόρ, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τη Δομινικανή Δημοκρατία.