Σάββατο

186 ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΠΥΡΑ "ΝΕΔΑ" (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΖΥΘΟΣ) ΖΗΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μια περίεργη ιστορία, αλλά κι ένα αποσπασματικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσαν, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα κληθεί να συζητήσει την ερχόμενη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

 Συγκεκριμένα, το θέμα είναι η λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής επί υποθέσεως (διαταγής πληρωμής) της εταιρείας «Μεσσηνιακή Μικροζυθοποιία ΕΠΕ».
 Συγκεκριμένα, η εταιρεία εξέδωσε κατά του Δήμου Καλαμάτας, ως διαδόχου του Δήμου Άριος, διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, για μη καταβολή εκ μέρους του πρώην Δήμου Άριος προς την εταιρεία ποσού 2.679,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), απαίτηση η οποία απορρέει από την προμήθεια του πρώην Δήμου, με απευθείας ανάθεση του δημάρχου κατόπιν σχετικής απόφασής του, 186 κιβωτίων μπύρας «Νέδα».

 Ενδεικτικό της υπόθεσης είναι το σκεπτικό της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας. Μετά το σχετικό έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω: Δεν υπάρχει υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου στη σχετική Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης του πρώην Δήμου Άριος. Δεν υπάρχει υπογραφή του 3ου μέλους της επιτροπής γνωμοδότησης στο σχετικό έγγραφο του Δήμου Άριος. Δεν υπάρχει υπογραφή του προέδρου της επιτροπής παραλαβής στο σχετικό πρωτόκολλο του πρώην Δήμου Άριος. Δεν έχει προσκομιστεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου