Κυριακή

O χάρτης της εγκληματικότητας ανά την Ελλάδα


 πηγή: zougla.gr

 

Η μείωση, που καταγράφηκε το έτος 2012, στους βασικούς δείκτες της εγκληματικότητας και ιδίως στα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας (ληστείες, κλοπές - διαρρήξεις, κλοπές οχημάτων), συνεχίζεται και το πρώτο δίμηνο του 2013.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επικράτεια, το έτος 2012 σε σύγκριση με το 2011, τα παραπάνω αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, που επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον ασφάλειας και την καθημερινότητα των πολιτών, μειώθηκαν κατά 9,70% οι ληστείες, κατά 9,27% οι κλοπές – διαρρήξεις και κατά 3,37% οι κλοπές τροχοφόρων.

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του πρώτου δίμηνου του 2013 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, παρατηρείται ότι συνεχίζεται περαιτέρω η μείωση στα αδικήματα αυτά, καθώς καταγράφηκαν:

 • 191 λιγότερες ληστείες στη χώρα……….…………(926 έναντι 1.117)
 • ποσοστό μείωσης 17,10%
 • 113 λιγότερες ληστείες στην Αττική………………….(726 έναντι 839),
 • ποσοστό μείωσης 13,47%
 • 38 λιγότερες ληστείες στη Θεσσαλονίκη……………(84 έναντι 122),
 • ποσοστό μείωσης 31,15%


 

 • 2.556 λιγότερες κλοπές-διαρρήξεις στη χώρα…..(13.345 έναντι 15.901),
 • ποσοστό μείωσης 16,07%
 • 1.866 λιγότερες στην Αττική…………………….(7.509 έναντι 9.375),
 • ποσοστό μείωσης 19,90%
 • 54 περισσότερες στη Θεσσαλονίκη…………….(2.119 έναντι 2.065),
 • ποσοστό αύξησης 2,62%


 

 • 319 λιγότερες κλοπές τροχοφόρων στη χώρα……….(4.824 έναντι 5.143),
 • ποσοστό μείωσης 6,20%
 • 120 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη………………….…..(405 έναντι 525),
 • ποσοστό μείωσης 22,86%
 • 115 λιγότερες στην Αττική……………………..…(3.095 έναντι 3.210),
 • ποσοστό μείωσης 3,58%


Σε όλες τις επιμέρους υποκατηγορίες των προαναφερθέντων αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ληστειών σε οικίες, παρατηρείται μείωση, με μοναδική εξαίρεση τις ληστείες σε Τράπεζες και Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, που καταγράφηκαν (4) περισσότερες.

Επισημαίνεται, ακόμα, ότι σε οργανωμένες περιπτώσεις βίαιης αφαίρεσης χρημάτων, αξιών και πραγμάτων (όπως ληστείες σε καταστήματα, χρηματαποστολές, Δ.Ο.Υ. και ΕΛ.ΤΑ.), παρουσιάζεται αξιοσημείωτη μείωση που υπερβαίνει το 53%.

Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθεί στατιστική απεικόνιση αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών, που προκαλούν το κοινό αίσθημα (ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων) για το πρώτο δίμηνο του 2013 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Ληστείες

Το πρώτο δίμηνο του 2013 διαπράχθηκαν σε όλη την Επικράτεια (926) ληστείες, έναντι (1.117) το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012. Επίσης διαπράχθηκαν (36) απόπειρες ληστείας, έναντι (65) που είχαν καταγραφεί το πρώτο δίμηνο του 2012.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Επικράτειας, καθώς και στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται ο κύριος όγκος των ληστειών, στη σύγκριση του πρώτου διμήνου του 2013 με το 2012, καταγράφονται:

• 191 λιγότερες ληστείες στην Επικράτεια (926 ληστείες έναντι 1.117)
• 113 λιγότερες ληστείες στην Αττική (726 ληστείες έναντι 839)
• 38 λιγότερες ληστείες στη Θεσσαλονίκη (84 ληστείες έναντι 122)

Ως προς τα είδη των ληστειών που τελέστηκαν στην επικράτεια κατά το πρώτο δίμηνο του 2013, παρατηρείται, σε σχέση με το 2012, μείωση σχεδόν στο σύνολο των σχετικών υποκατηγοριών , ως εξής:

• 58 λιγότερες αρπαγές τσαντών
• 49 λιγότερες σε καταστήματα
• 35 λιγότερες σε σούπερ μάρκετ
• 14 λιγότερες σε οικίες
• 12 λιγότερες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
• 11 λιγότερες σε οδηγούς ταξί
• 4 λιγότερες σε χρηματαποστολές
• Μόνο σε Τράπεζες και Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια (4) περισσότερες

Ως προς τις απόπειρες ληστειών, παρατηρείται μείωση σε όλη την Επικράτεια και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Συγκεκριμένα, το πρώτο δίμηνο του 2013 σε σχέση με το 2012, σημειώνονται:

• 29 λιγότερες απόπειρες σε όλη την Επικράτεια
• 11 λιγότερες απόπειρες στην Αττική
• 7 λιγότερες απόπειρες στη Θεσσαλονίκη.

Κλοπές – Διαρρήξεις

Το πρώτο δίμηνο του 2013 διαπράχθηκαν σε όλη την Επικράτεια (13.345) κλοπές - διαρρήξεις, δηλαδή (2.556) λιγότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2012 (15.901). Επίσης, διαπράχθηκαν (818) απόπειρες κλοπών-διαρρήξεων έναντι (978) το 2012, δηλαδή (160) λιγότερες.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου καταγράφεται ο κύριος όγκος των κλοπών και των διαρρήξεων, στη σύγκριση του πρώτου διμήνου του έτους 2013 σε σχέση με το έτος 2012, καταγράφονται τα εξής:

• 2.556 λιγότερες κλοπές - διαρρήξεις στην Επικράτεια (13.345 έναντι 15.901)
• 1.866 λιγότερες στην Αττική (7.509 έναντι 9.375)
• 54 περισσότερες στη Θεσσαλονίκη (2.119 έναντι 2.065)

Ως προς τα είδη κλοπών - διαρρήξεων που τελέστηκαν στην επικράτεια, παρατηρείται ανάλογα μείωση, ως εξής:

• 877 λιγότερες από αυτοκίνητα και 411 λιγότερες από καταστήματα,
• 323 λιγότερες από οικίες και 209 λιγότερες με αρπαγές τσαντών,
• 47 λιγότερες από ιερούς ναούς και 18 λιγότερες σε δημόσιους χώρους,
• 15 λιγότερες σε μέσα συγκοινωνίας

Περαιτέρω, λιγότερες είναι οι απόπειρες κλοπών - διαρρήξεων, που καταγράφηκαν σε όλη την επικράτεια καθώς και στην Αττική και Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα:

• 160 λιγότερες απόπειρες σε όλη την Επικράτεια
• 38 λιγότερες απόπειρες στην Αττική
• 28 λιγότερες απόπειρες στη Θεσσαλονίκη

Κλοπές Τροχοφόρων

Το πρώτο δίμηνο του 2013 διαπράχθηκαν σε όλη την Επικράτεια (4.824) κλοπές τροχοφόρων, δηλαδή (319) λιγότερες σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 (5.143). Επίσης, διαπράχθηκαν (73) απόπειρες κλοπών τροχοφόρων έναντι (99) το 2012, δηλαδή (26) λιγότερες.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου καταγράφεται ο κύριος όγκος των κλοπών τροχοφόρων, στη σύγκριση του διμήνου έτους 2013 σε σχέση με το δίμηνο έτους 2012, καταγράφονται τα εξής:

• 319 λιγότερες κλοπές τροχοφόρων στην Επικράτεια (4.824 έναντι 5.143)
• 120 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (405 έναντι 525)
• 115 λιγότερες στην Αττική (3.095 έναντι 3.210)

Ως προς τα είδη κλοπών τροχοφόρων που τελέστηκαν στην επικράτεια, παρατηρείται μείωση στις περισσότερες κατηγορίες, καθώς καταγράφονται:

• 177 λιγότερες κλοπές μοτοσικλετών (1.721 έναντι 1.898)
• 151 λιγότερες κλοπές φορτηγών (560 έναντι 711)
• 62 λιγότερες κλοπές αυτοκινήτων (1.976 έναντι 2.038)

Περαιτέρω, λιγότερες είναι οι απόπειρες κλοπής τροχοφόρων, που καταγράφηκαν στην επικράτεια και στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται μηδενικές απόπειρες.

Πιο συγκεκριμένα:

• 26 λιγότερες απόπειρες στην Επικράτεια (73 έναντι 99)
• 4 λιγότερες απόπειρες στην Αττική (42 έναντι 46)
• 17 λιγότερες απόπειρες στη Θεσσαλονίκη ( 0 έναντι 17)
Ακόμα επισημαίνεται ότι κλιμακούμενες μειώσεις εμφανίζουν οι περισσότερες κατηγορίες αδικημάτων, ως εξής:

 • οι εκβιάσεις κατά 68% (13 από 41)
 • οι υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας κατά 61% (38 από 98)
 • οι υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας κατά 58% (8 από 19)
 • οι πλαστογραφίες κατά 49% (270 από 527)
 • οι βιασμοί κατά 32% (15 από 22)
 • οι απάτες κατά 10% (445 από 497)
 • οι παραβάσεις για ναρκωτικά κατά 7% (1.507 από 1.624)


Αναφορικά με τις ανθρωποκτονίες, το πρώτο δίμηνο του 2013 διαπράχθηκαν στην επικράτεια (23) ανθρωποκτονίες, έναντι (25) το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 (2 λιγότερες). Επίσης διαπράχθηκαν (8) λιγότερες απόπειρες ανθρωποκτονίας και συγκεκριμένα (19) έναντι (27).

Επιπλέον, σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι περιπτώσεις διερεύνησης – εξιχνίασης άλλων εγκλημάτων, παράμετρος η οποία συναρτάται με την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ανταπόκριση και δράση των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, παρατηρείται αύξηση στις υποθέσεις λαθρεμπορίου 96% (167 από 85), στις υποθέσεις επαιτείας 94% (373 από 192), στην κυκλοφορία παραχαραγμένων 75% (1.002 από 572), στις υποθέσεις περί όπλων 43% (939 από 656) και στις περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης 18% (51 από 43).

Επισημαίνεται ακόμα ότι στις υποθέσεις ληστειών, αυξήθηκαν οι εξιχνιάσεις από 28,76%, το πρώτο δίμηνο του 2012, σε 33,68% το πρώτο δίμηνο του 2013, ενώ αντίστοιχα στις υποθέσεις κλοπών - διαρρήξεων, οι εξιχνιάσεις αυξήθηκαν από 16,57% σε 18,56%.

Από τη στατιστική απεικόνιση και την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεικτών της εγκληματικότητας, εκτιμάται ότι η δυναμική, που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στον τομέα της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας το έτος 2012, συνεχίζεται το έτος 2013, ενώ αναμένεται να κλιμακωθεί τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής στρατηγικής και του επιτελικού σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΗΓΗ:http://www.zougla.gr/greece/article/o-xartis-tis-eglimatikotitas-sto-lekanopedio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου